Αποστολή Βιογραφικού

Αναζητούμε ικανούς υποψήφιους με όρεξη για εργασία και φιλοδοξία για προσωπική ανάπτυξη και καταξίωση. Υπάρχουν θέσεις για πρακτική εργασία αλλά και θέσεις εργασίας για μηχανικούς και γραφίστες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας αλλά και η άριστη χρήση Η/Υ. Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας Unishape, κάντε κλικ εδώ για να καταχωρήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.

 

Για την καλύτερη αξιοποίηση του βιογραφικού σας σημειώματος, παρακαλούμε καταχωρήστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σας εμπειρία, τις γνώσεις και τις ικανότητές σας.