ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

 

Κατασκευάζουμε καλούπια για οποιαδήποτε χρήση μας ζητηθεί προσαρμοσμένα στις υποδείξεις και απαιτήσεις του πελάτη.

Κύλινδροι (ράουλα)