ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNISHAPE

unishape

21 ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNISHAPE

Σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε σε μετακόμιση γι αυτό τον λόγο θα θέλαμε την κατανόηση σας σε τυχόν προβλήματα επικοινωνίας που αντιμετωπίζετε.

Από 01/08/2017 θα βρισκόμαστε στο νέο μας χώρο στη Μοναστηρίου 183.