Η UNISHAPE ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑ 2018

helexpo

01 Η UNISHAPE ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑ 2018

H Unishape ξεκίνησε σαν κατασκευάστρια εταιρία καλουπιών και μοντέλων από το 1990. Στη συνέχεια λόγω τεχνογνωσίας μεταπήδησε σε αντιπροσωπείες υψηλής τεχνολογίας CAD – CAM και 3D Printer. Η Unishape με το ενημερωμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να παρέχει εκπαίδευση στη χρήση τρισδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων καθώς και μηχανών CNC, Rapid – Prototyping, Laser Marking – Engraving – Welding, 3D Scanner. Η επιχείρηση διαθέτει ανεξάρτητο τμήμα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, επενδύοντας κάθε χρόνο κεφαλαιακούς και ανθρώπινους πόρους στην εξέλιξη των προϊόντων της.