ΦΟΥΡΝΟΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ – ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΕΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ :: ΦΟΥΡΝΟΙ – ΧΥΤΟΠΡΕΣΣΕΣ

Φούρνοι συνεχούς ροής

Οι φούρνοι συνεχούς ροής χρησιμοποιούνται για τη χύτευση συμπαγών μορφών μετάλλου(σωλήνα, πλάκα κ.α. βλ.εικόνες) με πρακτικά μηδενικό πορώδες. Έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνουν τον απόλυτο έλεγχο στις συνθήκες χύτευσης, βελτιστοποιώντας έτσι την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και το κόστος της διαδικασίας, καθώς και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

Χυτόπρεσσες

Στις χυτόπρεσσες χρησιμοποιείται ένα πρόπλασμα του αντικειμένου (κερί ή ρητίνη), το οποίο βυθίζεται σε ειδικό μείγμα γύψου. Αφού θερμανθεί λιώνει το κερί αφήνωντας μια κοιλότητα η οποία γεμίζει με το επιθυμητό κράμα. Είναι τα κατάλληλα μηχανήματα για να διασφαλίσουν τη σωστή διαδικασία χύτευσης και τις κατάλληλες συνθήκες για ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα.