3D Printers ASIGA

3D Printers ASIGA

Asiga MAX

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

Εκτυπώστε με οποιοδήποτε βιοσυμβατό υλικό από οποιονδήποτε κατασκευαστή.

Η επιλογή είναι δική σας!

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ/ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

PICO 2

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

Εκτυπώστε με οποιοδήποτε βιοσυμβατό υλικό από οποιονδήποτε κατασκευαστή.

Η επιλογή είναι δική σας!

ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ, ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ/ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

PICO 2 HD
asiga-pico

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

Εκτυπώστε με οποιοδήποτε βιοσυμβατό υλικό από οποιονδήποτε κατασκευαστή.

Η επιλογή είναι δική σας!

ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ, ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ/ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

PRO 2
Freeform

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

Εκτυπώστε με οποιοδήποτε βιοσυμβατό υλικό από οποιονδήποτε κατασκευαστή.

Η επιλογή είναι δική σας!

ΧΡΥΣΟΧΟΙΑ, ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ/ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ