Φόρμα Εγγραφής

Μοναστηρίου 183, 54627 Θεσσαλονίκη

Email: info@unishape.gr

Τηλέφωνο: +30 2310 542917

Fax: +30 2310 542917

Δηλώνω ότι συγκατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών μου στοιχείων από την Unishape για την αποστολή ενημερωτικού υλικού,προσφορών και οτιδήποτε άλλο αφορά την εταιρία.

Δηλώνω ότι συγκατίθεμαι στην διαβίβαση των ανωτέρω δηλωθέντων προσωπικών μου στοιχείων στα λοιπά μέλη της Unishape για λόγους επικοινωνίας